Ako pracujeme?

Prístup k dizajnu


Náš prístup k dizajnu je, že v prvom rade má byť zameraný na Klienta, resp. Užívateľa. Myslíme a sme o tom presvedčení, že dizajnér musí správne pochopiť výzvu a potreby kienta, pre ktorého pracuje.

Tvorivý proces


V prípade, že východiskové body sú jasne dané, tvorivý proces je plynulý.

Priestor

Požiadavky / Predstavy

Rozpočet


Vývoj konceptu


Dôležitou súčasťou v procese vytvárania nového produktu je tiež samotný vývoj konceptu, nápadu až po jeho komercializáciu.

Správna analýza priestoru a okolia.

Navrhnutie najvhodnejšieho architektonického riešenia.

Estetické / Dizajnové stvárnenie postavené na pevných základoch.

Rovnováha


Jednoducho dobrý dizajnér musí násť správnu rovnováhu medzi kreativitou, marketingom a technickou stránkou v stanovenom čase.